Flagstick đã thực hiện 6 trong 10 sân golf được xếp hạng hàng đầu ở Trung Quốc

October 2012

Flagstick rất vinh dự khi có 6 sân golf chúng tôi đã cung cấp dịch vụ quản lý xây dựng được nằm trong danh sách xếp hạng những sân golf hàng đầu ở Trung Quốc tại website “100 sân golf hàng đầu trên thế giới”.

Danh sách những sân golf của Flagstick quản lý xây dựng và xếp hạng theo thứ tự như sau Số 1 – Stone Forest International Country Club (Sân Leader’s Peak), số 3 – Mission Hills Haikou (Sân Lava Fields) , số 4 – Spring City Golf & Lake Resort (Sân Mountain), số 5 – Mission Hills Haikou (Sân Blackstone), số 8 – Mission Hills Shenzhen (Sân Norman), số 10 – Reignwood Pine Valley.

Đây là đánh giá tuyệt vời cho các đội quản lý xây dựng của chúng tôi đã đạt được khi làm việc trên nhiều địa hình, bề mặt và điều kiện thời tiết khác nhau trên khắp đất nước Trung Quốc.