Yunnan OCT

ĐỊA ĐIỂM

Kunming, Trung Quốc

THÔNG TIN DỰ ÁN

Số lỗ: 36
Nhà thiết kế: Nicklaus Design (A Jack Nicklaus Signature Course) (18) and Jack Nicklaus II Course (18)
Tình trạng: Đã hoàn thành