Chengdu Poly Xindu

ĐỊA ĐIỂM

Chengdu, Trung Quốc

THÔNG TIN DỰ ÁN

Số lỗ: 18
Nhà thiết kế: Schmidt-Curley Design
Tình trạng: Đã hoàn thành