Serengeti Golf and Wildlife Estate

ĐỊA ĐIỂM

Johannesburg, Nam Phi

THÔNG TIN DỰ ÁN

Số lỗ: 27
Nhà thiết kế: Nicklaus Design (A Jack Nicklaus Signature Course)
Tình trạng: Đã hoàn thành
Website: http://www.serengeti.co.za

CÁC GIẢI THƯỞNG VÀ GIẢI ĐẤU

  • No. 1 New Golf Course in South Africa - Golf Digest (2010)
  • Host of the South African Open 2011-2012