Wildhorse Golf Club

ĐỊA ĐIỂM

Henderson, Nevada

THÔNG TIN DỰ ÁN

Số lỗ: 18
Nhà thiết kế: Schmidt-Curley Design
Tình trạng: Đã hoàn thành (Cải tạo lại)
Website: http://www.golfwildhorse.com

CÁC GIẢI THƯỞNG VÀ GIẢI ĐẤU

  • One of America's Best Places to Play (3.5 Stars) - Golf Digest