The Plantation Golf Club

ĐỊA ĐIỂM

Indio, California

THÔNG TIN DỰ ÁN

Số lỗ: 18
Nhà thiết kế: Schmidt-Curley Design
Tình trạng: Đã hoàn thành (Cải tạo lại)
Website: http://www.theplantationgc.com