Nanhu Country Club

ĐỊA ĐIỂM

Guangzhou, Trung Quốc

THÔNG TIN DỰ ÁN

Số lỗ: 36
Nhà thiết kế: Nicklaus Design (A Jack Nicklaus Signature Course)
Tình trạng: Đã hoàn thành
Website: http://www.nanhugolf.com