Shenyang Seven Stars Lake

ĐỊA ĐIỂM

Shenyang, Trung Quốc

THÔNG TIN DỰ ÁN

Số lỗ: 18
Nhà thiết kế: Nicklaus Design
Tình trạng: Đang triển khai