Beijing Golf Club

ĐỊA ĐIỂM

Beijing, Trung Quốc

THÔNG TIN DỰ ÁN

Số lỗ: 18
Nhà thiết kế: Nicklaus Design (Jack Nicklaus II)
Tình trạng: Đang triển khai