The HNA Nicklaus Retreat @ Chengde

ĐỊA ĐIỂM

Chengde, Trung Quốc

THÔNG TIN DỰ ÁN

Số lỗ: 18
Nhà thiết kế: Nicklaus Design (Jack Nicklaus II)
Tình trạng: Đang triển khai