Dismal River Golf Club

ĐỊA ĐIỂM

Mullen, Nebraska

THÔNG TIN DỰ ÁN

Số lỗ: 18
Nhà thiết kế: Nicklaus Design (A Jack Nicklaus Signature Course)
Tình trạng: Đã hoàn thành
Website: http://www.dismalriver.com

CÁC GIẢI THƯỞNG VÀ GIẢI ĐẤU

  • One of America's Best New Courses of 2005-2007 - Golfweek Magazine

ẤN PHẨM GẦN ĐÂY NHẤT

Xem các bản tin cũ