Đây là giải pháp quản lý xây dựng với một số dịch vụ giới hạn. Gói dịch vụ Silver cho phép khách hàng yêu cầu Flagstick cung cấp dịch vụ theo những yêu cầu chuyên biệt. Việc cung cấp dịch vụ đặc biệt này tùy thuộc vào sự xem xét của Flagstick, để đảm bảo rằng các sân golf xây dựng theo gói Silver sẽ đáp ứng các tiêu chuẩn cao mà chúng tôi đề ra cho tất cả các công việc chúng tôi thực hiện.

  • Ban giám đốc và quản lý của Flagstick sẽ thường xuyên đến thăm công trình.
  • Phối hợp từ văn phòng vùng của Flagstick.

Tham khảo trang Các dịch vụ cung cấp để tìm hiểu thêm về những chức năng và trách nhiệm Flagstick đảm nhận. Bấm vào đây!

PHẠM VI DỊCH VỤ FLAGSTICK CUNG CẤP

  • Dịch vụ tiền xây dựng
  • Chứng từ và Báo cáo
  • Phối hợp về xây dựng
  • Kiểm soát Chất lượng và Chi phí
  • Tư vấn và Mua hàng
  • Đào tạo và hướng dẫn về An toàn lao động

Bấm vào đây để biết thêm chi tiết.

CÁC GÓI DỊCH VỤ

Đây là gói dịch vụ quản lý xây dựng toàn diện nhất trong ngành golf. Hãy tìm hiểu thêm đội ngũ chuyên gia của chúng tôi làm thế nào để đảm bảo thành công sự hiệu quả và tiết kiệm chi phí. Bấm vào đây để tìm hiểu thêm.

Giám đốc dự án và trợ lý dự án của Flagstick sẽ có mặt tại hiện trường để giám sát xây dựng toàn thời gian, đảm bảo hoàn thành dự án với chất lượng cao, đúng thời gian dự kiến và theo ngân sách. Bấm vào đây để tìm hiểu thêm.