Là gói dịch vụ qua đó Flagstick có được danh tiếng của mình, gói dịch vụ Vàng đem tới dịch vụ quản lý xây dựng tiêu chuẩn của thế giới với sự hỗ trợ toàn diện từ đội ngũ nhân viên toàn thời gian tại công trường. Mục tiêu cao nhất của chúng tôi là giảm thiểu các rủi ro trong quá trình triển khai dự án, và cũng như đơn giản hóa quá trình xây dựng sân golf qua việc quản lý chính xác. gói dịch vụ Vàng đã gắn liền với sự thành công trong quá trình xây dựng nhiều công trình sân golf tốt nhất trên thế giới.

  • Quản lý dự án, trợ lý dự án và quản lý hành chính có mặt toàn thời gian tại công trường.
  • Ban giám đốc và quản lý của Flagstick sẽ thường xuyên đến thăm công trình.
  • Phối hợp từ văn phòng vùng của Flagstick.

Tham khảo trang Các dịch vụ cung cấp để tìm hiểu thêm về những chức năng và trách nhiệm Flagstick đảm nhận. Bấm vào đây!

PHẠM VI DỊCH VỤ FLAGSTICK CUNG CẤP

  • Dịch vụ tiền xây dựng
  • Chứng từ và Báo cáo
  • Phối hợp về xây dựng
  • Kiểm soát Chất lượng và Chi phí
  • Tư vấn và Mua hàng
  • Đào tạo và hướng dẫn về An toàn lao động

Bấm vào đây để biết thêm chi tiết.

CÁC GÓI DỊCH VỤ

Đây là gói dịch vụ quản lý xây dựng toàn diện nhất trong ngành golf. Hãy tìm hiểu thêm đội ngũ chuyên gia của chúng tôi làm thế nào để đảm bảo thành công sự hiệu quả và tiết kiệm chi phí. Bấm vào đây để tìm hiểu thêm.

Gói Silver cung cấp dịch vụ theo yêu cầu chuyên biệt. Gói dịch vụ quản lý xây dựng này mang đến cho khách hàng một số dịch vụ có giới hạn. Bấm vào đây để tìm hiểu thêm.