Đây là gói dịch vụ cao cấp và toàn diện nhất của Flagstick, Gói dịch vụ Bạch kim cung cấp hình thức dịch vụ "chìa khóa trao tay" bằng việc cung cấp các nhân viên chuyên nghiệp tại công trường quản lý tất cả các bước trong quá trình xây dựng. Gói Bạch kim sẽ giảm thiểu tối đa rủi ro của việc thuê nhiều nhà thầu phụ, và đảm bảo các tiêu chuẩn chất lượng đặc thù của Flagstick được đáp ứng tại mỗi bước triển khai của dự án.

  • Đội ngũ nhân viên hoàn chỉnh trên công trường bao gồm các nhân sự quản lý chính và các chuyên gia như: shaper, các kỹ thuật viên tưới/thoát nước, các đốc công, các chuyên gia về cỏ/ cảnh quan...
  • Quản lý dự án, trợ lý dự án và quản lý hành chính có mặt toàn thời gian tại công trường
  • Ban giám đốc và quản lý của Flagstick sẽ thường xuyên đến thăm công trình.
  • Phối hợp từ văn phòng vùng của Flagstick.

Tham khảo trang Các dịch vụ cung cấp để tìm hiểu thêm về những chức năng và trách nhiệm Flagstick đảm nhận. Bấm vào đây!

PHẠM VI DỊCH VỤ FLAGSTICK CUNG CẤP

  • Dịch vụ tiền xây dựng
  • Chứng từ và Báo cáo
  • Phối hợp về xây dựng
  • Kiểm soát Chất lượng và Chi phí
  • Tư vấn và Mua hàng
  • Đào tạo và hướng dẫn về An toàn lao động

Bấm vào đây để biết thêm chi tiết.

CÁC GÓI DỊCH VỤ

Giám đốc dự án và trợ lý dự án của Flagstick sẽ có mặt tại hiện trường để giám sát xây dựng toàn thời gian, đảm bảo hoàn thành dự án với chất lượng cao, đúng thời gian dự kiến và theo ngân sách. Bấm vào đây để tìm hiểu thêm.

Gói Silver cung cấp dịch vụ theo yêu cầu chuyên biệt. Gói dịch vụ quản lý xây dựng này mang đến cho khách hàng một số dịch vụ có giới hạn. Bấm vào đây để tìm hiểu thêm.