Nanlihu International Golf Club

ĐỊA ĐIỂM

Ding'an County, Hainan Island, Trung Quốc

THÔNG TIN DỰ ÁN

Số lỗ: 27
Nhà thiết kế: Schmidt-Curley Design
Tình trạng: Đã hoàn thành
Website: http://www.nanlihu.com