Dali Reignwood

ĐỊA ĐIỂM

Dali, Trung Quốc

THÔNG TIN DỰ ÁN

Số lỗ: 36
Nhà thiết kế: Nicklaus Design (A Jack Nicklaus Legacy Golf Course)
Tình trạng: Đang triển khai