The Kinloch Club

ĐỊA ĐIỂM

Lake Taupo, New Zealand

THÔNG TIN DỰ ÁN

Số lỗ: 18
Nhà thiết kế: Nicklaus Design (A Jack Nicklaus Signature Course)
Tình trạng: Đã hoàn thành
Website: http://www.kinloch-golf.com

CÁC GIẢI THƯỞNG VÀ GIẢI ĐẤU

  • No. 1 New Golf Course Outside North America - Travel + Leisure Golf Magazine (2007)
  • No. 4 Golf Course in New Zealand - Top 100 Golf Courses in the World (2011)