Talega Golf Club

ĐỊA ĐIỂM

San Clemente, California

THÔNG TIN DỰ ÁN

Số lỗ: 18
Nhà thiết kế: Schmidt-Curley Design with Fred Couples
Tình trạng: Đã hoàn thành
Website: http://www.talegagolfclub.com

CÁC GIẢI THƯỞNG VÀ GIẢI ĐẤU

  • One of America's Best New Public Courses - Golf Digest (2001)