Copper Canyon Golf Club

ĐỊA ĐIỂM

Buckeye, Arizona

THÔNG TIN DỰ ÁN

Số lỗ: 18
Nhà thiết kế: Schmidt-Curley Design
Tình trạng: Đã hoàn thành
Website: http://www.coppercanyongolfclub.com