Jacksonville Golf & Country Club

ĐỊA ĐIỂM

Jacksonville, Florida

THÔNG TIN DỰ ÁN

Số lỗ: 18
Nhà thiết kế: Clyde Johnston Designs with Fuzzy Zoeller
Tình trạng: Đã hoàn thành
Website: http://www.jaxgcc.com

CÁC GIẢI THƯỞNG VÀ GIẢI ĐẤU

  • Host of the U.S. Amateur Qualifying Tournament 1990
  • Host of the Florida State Amateur Championship 1994