Westlake International Golf & Country Club

ĐỊA ĐIỂM

Hangzhou, Trung Quốc

THÔNG TIN DỰ ÁN

Số lỗ: 18
Nhà thiết kế: Nicklaus Design (A Jack Nicklaus Signature Course)
Tình trạng: Đã hoàn thành
Website: http://www.westlakegolf.com