The Golf Course at King Abdullah Economic City

ĐỊA ĐIỂM

Jeddah, Ả rập Xê-Út

THÔNG TIN DỰ ÁN

Số lỗ: 18
Nhà thiết kế: European Golf Design
Tình trạng: Đã hoàn thành
Website: http://www.kingabdullahcity.com/en/