Longping Jiuhua Sports & Leisure Park

ĐỊA ĐIỂM

Changsha, Trung Quốc

THÔNG TIN DỰ ÁN

Số lỗ: 36
Nhà thiết kế: Gary Player Design
Tình trạng: Đang triển khai