Presidential Golf Club @ Yanqi Lake

ĐỊA ĐIỂM

Beijing, Trung Quốc

THÔNG TIN DỰ ÁN

Số lỗ: 18
Nhà thiết kế: Gary Player Design
Tình trạng: Đang triển khai